BEKERING

Het jy al Jesus Christus aangeneem as jou persoonlike Verlosser en Saligmaker? Hoe word ek 'n Kind van God? Hoe kan ek die ewige lewe deelagtig word?

DOOP VAN GELOWIGES

Wat moet na bekering gebeur in my lewe? Is bekering al wat ek moet doen noudat ek my hart en lewe aan Jesus gegee het? Wat sê die Bybel oor die Doop van Gelowiges.

BEHEERSING

Hoe kan ek my gedagtes beheer na bekering? Met bekering word ons Kinders van God wat nogsteeds sal worstel met ons gedagtes. Ons word nie volmaak met bekering nie!


BESTUURDERSKAP

'n Saak wat baie sê was net vir die Ou Testament, maar is dit regtig so? Hoe moet ek met my geldaske werk? Moet ek 10de betaal aan my gemeente. Kom ons kyk wat sê die Woord oor God se finansies.

HANTERING VAN SONDE

Sonde en versoeking sal daagliks nog aan ons deur kom kloop na bekering. Hoe sal ek dit hanteer en wat kan ek doen? Ons kan nie keer dat voëls deur 'n boom vlieg nie, maar ons kan verhoed dat hulle daar nes maak!

HEILIGE GEES

'n Gawe wat God vir elke Kind belowe en ook wil hê moet in jou en my lewe manifisteer. Wat is Vervulling met die Heilige Gees nou eintlik. Moet ek rondval, rol en geluide soos 'n dier maak? Nee, stellig nie!